Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

Naszym głównym celem jest pomoc dziecku poprzez:

-     optymalne wspieranie jego rozwoju w okresie do podjęcia nauki szkolnej,

-     wyrównywanie jego deficytów ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności samoobsługowe, kontakt i komunikację,

-     w miarę rozwoju i osiągania postępów umożliwienie dziecku edukacji w naszej szkole, w szkole masowej lub integracyjnej,

-     wspieranie rodziny dziecka w trudnych sytuacjach.

 

Zajęcia prowadzone są przez zespół, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

- oligofrenopedagog,

- psycholog,

- logopeda,

- specjalista integracji sensorycznej,

- specjalista alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącuindywidualnie i w grupach 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia są prowadzone w domu rodzinnym.

 

Dokumenty:

- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

podanie do dyrektora Ośrodka

- odpis skrócony aktu urodzenia,

- potwierdzenie zameldowania,

- orzeczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023 do 25 marca 2022 r.

 

RODZICE

Wykorzystajcie szansę dla swojego dziecka

Przyjdźcie, zadzwońcie, uzyskacie informacje

Czas działa na niekorzyść dziecka!!!

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25