Dni wolne 2021

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

15 października 2021 r. (piątek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

 

a ponadto:

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

24, 25, 26 maja 2022 r

17 czerwca 2022 r. 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna

21 czerwca 2022 r. 

17 czerwca 2022 r.

12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r.  dodatkowe dni wolne wykorzystuje też Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu, a uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 Specjalnej wg planu mają w ten dzień zajęcia w ww. placówce.