Wykaz jednostek

Wykaz jednostek oświatowych prowadzących Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w mieście Zamość:

 

Jednostka Adres, telefon
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" ul. Koszary 61
502 147 921, 84 627 43 92
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek" ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 8A
609 479 031, 693 088 988
Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Krok za Krokiem" ul. Peowiaków 6A
84 639 90 31
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ul. Orlicz – Dreszera14
84 639 23 58
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr1 ul. Stefana Okrzei 24
84 639 56 99
Przedszkole Miejskie Nr 14 ul. Olchowa 11
84 638 62 12
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu ul. Śląska 45A
84 639 25 25
Punkt Przedszkolny "Zuza" ul. Jana Kochanowskiego 17
601 373 925