Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

 

Prezentacja szkoły - pobierz TUTAJ!

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to kolejny etap kształcenia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, która kończy edukację w szkole podstawowej.

W procesie edukacji duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • wychowanie fizyczne
  • przysposobienie do pracy, w ramach prowadzone są zajęcia:

- gospodarstwo domowe,

- prace ogrodnicze,

- szycie ręczne i maszynowe,

- sporządzanie posiłków,

-wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych,

- prace poligraficzno- introligatorskie

  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • zajęcia rewalidacyjne
  • religia

Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym.

Przygotowywani są do podejmowania różnych form pracy na chronionym rynku pracy oraz na otwartym  rynku pracy. Organizacja praktyk wspomaganych i wizyt studyjnych wspomaga w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru aktywności po ukończeniu szkoły np. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej, środowiskowe domy samopomocy.

Uczniowie mają możliwość  prezentacji własnych osiągnięć w różnych konkursach, zawodach, wystawach.

 

 

Gospodarstwo domowe

gospodarstwo

prace ogrodnicze

praceogrodnicze

praceogrodnicze1

szycie ręczne

szycie

sporządzanie posiłków

sprzatanie

posilki

wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych

dekorowanie