Szkoły

W Ośrodku funkcjonują szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 Specjalna

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy