Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w warunkach domowych

w okresie nauczania na odległość

 

Od 25 marca 2020 r. Rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, mogą korzystać ze wsparcia poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail, wg harmonogramu umieszczonego poniżej.

 

Harmonogram konsultacji dla rodziców

Dzień tygodnia/specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Bednarska

Katarzyna - logopeda

9-10 9-10 11-12 10-11 10-11
Bałka Agnieszka - surdologopeda 11-12 11-12
Opała Monika - psycholog 15-16 15-16 13-14 12-13 14-15
Borkowska-Sowa Ewa - neurologopeda 10-11 11-12
Skrzyńska Jadwiga - pedagog 10-11 10-11

 

Opała Monika -   508 893 679 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bednarska Katarzyna - 510 245 207, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Borkowska - Sowa Ewa - 500 430 237 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bałka Agnieszka - 668 598 991, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjaliści oferują wsparcie, polegające na przekazywaniu Państwu ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte przez dziecko umiejętności oraz instrukcji, jak te ćwiczenia wykonywać.

 

Rodzicu:

- utrzymuj kontakt ze specjalistami wczesnego wspomagania,

- korzystaj z porad i konsultacji,

- pytaj,

- wykorzystuj możliwości związane z nietypową sytuacją izolacji domowej do wspierania dziecka w rozwoju.

 

Warto pamiętać, że:

-  małe dzieci najlepiej uczą się poprzez codzienne doświadczenia i interakcje ze znajomymi osobami oraz w znanych im sytuacjach,

-  naturalne środowisko i rutynowe czynności rodziny mają dużą wartość edukacyjną dla dzieci,

-  wszystkie codzienne czynności w rodzinie wspierają rozwój małego dziecka poprzez powtarzalność i przewidywalność,

-  przewidywalność ułatwia angażowanie się dziecka w kontakt z ludźmi i przedmiotami, który sprzyja jego rozwojowi i opanowaniu różnych umiejętności,

-  odzienne czynności pozwalają także na zamianę ról między dzieckiem a opiekunem, czyli naprzemiennie dawanie i otrzymywanie.

 

Przykłady ćwiczeń:

- stwarzanie sytuacji do samodzielnego ubierania , rozbierania się, pomocy w przygotowywaniu posiłków;

- wspieranie umiejętności porozumiewania się, nadawanie znaczenia sylabom wypowiadanym przez dziecko;

- zachęcanie do słownego komunikowania swoich potrzeb, nazywania wykonywanych czynności, odpowiadanie na pytanie “Co robisz?”;

- rozpoznawania i nazywanie przedmiotów codziennego użytku;

- powtarzanie i uczenie prostych wierszyków, rymowanek, zabawy paluszkowe;

- czytanie przed snem krótkich ilustrowanych tekstów, zadawanie pytań w oparciu o ilustrację i treść utworu;

- układanie prostych kilku elementowych sekwencji z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku;

- nazywanie emocji swoich i drugiej osoby;

- angażowanie do udziału w zabawach ruchowo - naśladowczych - naśladowanie gry na pianinie, bębenku, klaskanie, machanie;

- zabawy z piłką - rzucanie, chwytanie, kopanie.

 

 

Dla kogo wczesne wspomaganie?

 

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji w szkole. Podstawą udzielenia wsparcia jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. O wydanie takiej opinii mogą starać się rodzice dzieci, u których stwierdzono:


- autyzm, Zespół Aspergera
- dysfunkcję wzroku (niedowidzenie, słabowidzenie)
- dysfunkcję słuchu (niedosłuch, słabo słyszenie)
- niepełnosprawność ruchową w tym afazję motoryczną

- niepełnosprawność intelektualną
- opóźniony rozwój psychoruchowy, w tym opóźniony rozwój mowy

 

Jakie są cele WWR?

- Zajęcia mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka w taki sposób, aby możliwie maksymalnie wyrównać deficyty rozwojowe. Daje to szansę na dobry start dziecka w szkole i efektywne funkcjonowanie w środowisku społecznym.

- Wsparcie rodziny poprzez udzielenie pomocy w rozpoznawaniu problemów dziecka i radzeniu sobie z nimi, w przystosowaniu warunków środowiska domowego do potrzeb dziecka, udzielenie instruktażu odnośnie pracy terapeutycznej, a także wsparcie emocjonalne rodziców.

Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone jest w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, indywidualnie lub w grupach 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.


Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia są prowadzone w domu rodzinnym.

Co proponujemy?

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka proponujemy:

- terapię psychologiczną
- terapię logopedyczną
- indywidualne zajęcia z oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem
- rehabilitację ruchową
- zajęcia integracji sensorycznej

- indywidualne wsparcie rodziców

 

Jak uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Rodzice powinni zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, składają wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wpomagania rozwoju dziecka, dodatkowo należy przedłożyć dokumentację dotyczącą stanu zdrowia dziecka.


Po uzyskaniu opinii należy się z nią zgłosić do dyrektora Ośrodka i złożyć podanie o organizację zajęć wczesnego wspomagania.

 

W sprawie organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
należy kontaktować się z
Beatą Bober - wicedyrektorem Ośrodka