Kształtujemy tożsamość krajobrazu

Nasi uczniowie  ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy zostali laureatami konkursu kuratoryjnego "Kształtujemy tożsamość krajobrazu"!!!

 

Zdobyli oni tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SPOD ZNAKU GUSTAWA WUTTKEGO a  Ośrodek dostał miano SZKOŁY ROZUMNIE KSZTAŁTUJĄCEJ KRAJOBRAZ, natomiast rodzice otrzymali tytuł: PRZYJACIELA ARHITEKTURY KRAJOBRAZU.

Nad całością konkursu czuwali: E. Welcz i M. Moryń, a brali w nim udział uczniowie Szkoły przysposabiającej do Pracy wraz z nauczycielami.

Dnia 18 października 2012 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał IX edycji konkursu "Kształtujemy tożsamość krajobrazu", którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W sympozjum podsumowującym wzięli także udział przedstawiciele   Szkoły Przysposabiajacej do Pracy. 

Przedmiotem  konkursu było  powiązanie dydaktyczno-wychowawczych zadań szkoły z działalnością środowiska lokalnego poprzez współuczestniczenie w krzewieniu zrównoważonego rozwoju. Urzeczywistnieniem tej idei było zaprojektowanie i stworzenie ogrodu przyszkolnego, który wpisany zostanie w krajobraz i oprócz funkcji estetycznych spełni funkcje edukacyjne dla uczniów i miejscowej ludności.