Zawsze niech będzie... 2017

logo znb

XVI WOJEWÓDZKI KONKURS TWÓRCZOŚCI "Zawsze niech będzie..." - Wyniki, relacja z prac komisji i FILMY

 

Video cz. 1 kliknij TUTAJ!

Video cz. 2 kliknij TUTAJ!

 

Relacja z prac komisji - kliknij TUTAJ!

 

Protokół forma literacka - do pobrania TUTAJ!

Nagrodzone teksty

Grupa I - Kliknij TUTAJ!

Grupa II - Kliknij TUTAJ!

Grupa III - Kliknij TUTAJ!

Praca Pawła Kolibskiego w PDF - do pobrania TUTAJ!

 

Protokół forma muzyczna - do pobrania TUTAJ! 

Nagrodzeni wokaliści:

Grupa I - Kliknij TUTAJ!

Grupa II - Kliknij TUTAJ!

Grupa III - Kliknij TUTAJ!

 

Protokół forma plastyczna - do pobrania TUTAJ!

Nagrodzone prace:

Grupa I - Kliknij TUTAJ!

Grupa II - Kliknij TUTAJ!

Grupa III - Kliknij TUTAJ!

 

O KONKURSIE

 

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” są: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, placówek kulturalno-oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego.

Głównym celem Konkursu jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości oraz wspólną prezentację osiągnięć. Młodzi twórcy mogą podzielić się swoim postrzeganiem i doświadczaniem otaczającej rzeczywistości, a tym samym umożliwić nam dorosłym, otoczeniu, środowiskuwejrzenie w ich świat – świat pasji, marzeń, wyobrażeń, przeżyć i trosk.

Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają organizatorom wcielić w życie myśl C. Freinet′a „…starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu…” i umożliwić wszystkim uczestnikom - niepełnosprawnym i zdrowym - osiągnięcie sukcesu na miarę talentu i możliwości każdego z nich.

Cyklicznie od 16 lat, każdą edycję Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” kończy uroczyste podsumowanie, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Na wystawie przedstawione są nagrodzone, wyróżnione prace plastyczne, teksty literackie, a także zdjęcia laureatów z przesłuchań muzycznych. Wystawa prezentowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu oraz towarzyszy Regionalnemu Przeglądowi Artystycznemu Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Co nam w duszy gra…” organizowanemu w instytucjach kulturalnych miasta.

Do udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie Twórczości „Zawsze niech będzie…” 143 nauczycieli, terapeutów i instruktorów z 72 placówek, zgłosiło 747 uczestników.

Łącznie w szesnastu edycjach Konkursu rywalizowało 7854 uczestników.

 

Artykuł w serwisie Zamość NaszeMiasto - kliknij TUTAJ!

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu   

                                                       

Regulamin wraz z kartami zgłoszeń do pobrania w formacie DOC - Kliknij TUTAJ!