Relacja z prac komisji

1a

Relacja z prac Komisji Konkursowych  XVIWojewódzkiego Konkursu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży "Zawsze niech będzie …".

 

Forma literacka

W dniu 20 kwietnia 2017 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny prac, biorąc pod uwagę oryginalność, walory artystyczne (w tym poprawność językową), a dodatkowo w przypadku autorów niepełnosprawnych rodzaj oraz stopień niepełnosprawności.

Na konkurs 39 nauczycieli z 24 placówek zgłosiło 137 prac uczniów.

2a

 

3a

 

Forma plastyczna

 

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny prac, biorąc pod uwagę walory artystyczne, inwencję twórczą, wrażliwość, a dodatkowo w przypadku autorów niepełnosprawnych rodzaj oraz stopień niepełnosprawności.

Na konkurs 84 nauczycieli z 39 placówek zgłosiło 495  prac uczniów. 4 prace nie zostały ocenione (format niezgodny z regulaminem).

4a

5a

6a

 

Forma muzyczna

 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny uczestników, biorąc pod pod uwagę: walory artystyczne, inwencję twórczą, wrażliwość, a dodatkowo w przypadku wykonawców niepełnosprawnych rodzaj oraz stopień niepełnosprawności.

 Na konkurs 28 nauczycieli i instruktorów z 16 placówek zgłosiło 38 solistów oraz 20 zespołów.

7a

8a