Pasowanie

Ślubuję uczyć się pilnie

oraz dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły…

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste pasowanie –  przyjęcie najmłodszych wychowanków szkoły w poczet uczniów SOSW w Zamościu. Z uwagi na reżim sanitarny spotkania zorganizowano w kameralnych grupach. Najpierw wyświetlono film, na którym ujęto autoprezentacje uczniów oraz ich indywidualne umiejętności szkolne.

Kolejnym etapem sprawdzania gotowości do uzyskania zaszczytnego miana ucznia był test wiedzy patriotycznej oraz znajomości zasad bezpieczeństwa, który uczniowie zdali recytując ,,Katechizm polskiego dziecka”, śpiewając piosenki ,,Jesteśmy Polką i Polakiem”,  ,,Na ulicy”

Następnie opowiedzieli o tym, jakie zmiany w ich życiu wydarzyły się wraz z przyjściem do szkoły w wierszach ,,Idą pierwszaki”, ,,Ja już nie jestem taki malutki”, ,,Nasza Pani”.  Nie zabrakło także emocji, uczuć, deklaracji pilnej nauki i obietnic wywiązywania się z obowiązków wyrażonych śpiewem, mimiką, gestem, ilustrowanych ruchem ciała przekazywanych adekwatnie do możliwości uczniów w utworach ,,Pierwszaczek”, ,,Na dobry początek”

Mali aktorzy przygotowali inscenizację utworu ,,Urodziny Marchewki” oraz zaprezentowali umiejętności taneczne w rytm piosenki ,,Hyc, tup, klap..”

Pani Dyrektor doceniła starania najmłodszych wychowanków SOSW, pochwaliła uczniów za piękne występy, a wychowawców za przygotowanie uroczystości. Następnie uczniowie złożyli przyrzeczenie, po którym Pani Dyrektor dokonała ceremonii pasowania. Każdy pasowany uczestnik spotkania otrzymał dyplom, pamiątkową fotografię oraz słodkości. Uczniowie z dumą pozowali do zdjęć.

 

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ!