Rozstrzygnięcie konkursu" Przestrzenna kapliczka NMP".

Konkurs adresowany był do uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Celem konkursu było rozwijanie miłości względem Maryi i oddawanie Jej czci, ukazanie przydrożnych kapliczek jako elementu polskiego krajobrazu oraz rozwijanie pomysłowości i współdziałania w grupie. Na konkurs wpłynęło 13 prac. Jury w składzie: ks. proboszcz Parafii Świętej Bożej Opatrzności - J. Feresz, pani wicedyrektor - D. Herc, pani D. Palejewska przyznało I miejsca w poszczególnych kategoriach:

- klasy I - III - pierwsza nagroda dla klasy IA - IIA - IIIB

- klasy IV - VIII - pierwsza nagroda dla klasy IVA

- SPdP - pierwsza nagroda dla klasy IIC

Pozostałe klasy, które wzięły udział w konkursie tj. IIIA, IVBA, VIIB, VIICA SP oraz IA, IBA, IIA, IIIA SPdP otrzymały wyróżnienia.

Prace konkursowe przedstawiające kapliczki zachwycają swoją oryginalnością, inspirowane były tradycyjnymi kapliczkami, jakie można dostrzec przy wielu wiejskich drogach, ale również grotami z kamienia z figurką NMP, np. w Lourdes we Francji.

Ksiądz proboszcz ufundował dwie nagrody specjalne, otrzymały je klasy SPdP - IC    i IID - IIIB. Wystawę kapliczek można oglądać w holu szkoły oraz w Kościele Świętej Bożej Opatrzności.

Serdecznie dziękujemy uczniom za wzięcie udziału w konkursie, nauczycielom za rozbudzanie w uczniach aktywności twórczej, sponsorom: Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Dobrego Pasterza "Nadzieja" w Zamościu, Kołom Żywego Różańca przy Parafii Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu, ZUS oddział w Zamościu za serce, życzliwość i ufundowanie nagród.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ!

                                                                          

                                                                         Organizatorzy:

                                                                 Zespół nauczycieli religii.