Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu

 23343rsefdrfgtry565r

 

W kwietniu w zamojskim SOSW corocznie świętujemy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. W myśl przewodniego hasła ,,Zaświeć się na niebiesko” dosłownie i symbolicznie włączamy się w akcję podnoszenia świadomości społecznej w kwestii autyzmu oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji osób ze spectrum autyzmu i ich rodzin. Ubierając się na niebiesko dnia 2 kwietnia w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu wyrażamy akceptację, zrozumienie i solidarność.

Uczniowie z autyzmem stanowią coraz większa grupę społeczności szkolnej. W codziennej pracy staramy się wspierać ich rozwój poznawczy oraz odkrywać talenty, zainteresowanie. W edukacji osób z autyzmem najważniejsze jest umożliwienie nabywania kompetencji społecznych oraz rozwijanie komunikacji funkcjonalnej, wymaga to dostosowania metod i form pracy. Uczniowie z autyzmem uczestniczą w akcjach prospołecznych oraz imprezach okolicznościowych organizowanych w reżimie sanitarnym. Wśród podejmowanych aktywności nie brakuje działań praktycznych, potrzebnych w codziennym życiu. Najważniejsze to poznać, starać się zrozumieć i nie oceniać krzywdzącą, ponieważ: ,,Każdy z nas jest inny. Razem tworzymy całość”. 

 

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ!