Zawsze niech będzie... 2018

logo znb

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS TWÓRCZOŚCI "Zawsze niech będzie..." PODSUMOWANIE

18 maja 2018r. w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie...". 

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem" oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu. 

W tym roku konkurs został objęty patronatem i finansowym wsparciem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, placówek kulturalno-oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. 

Głównym celem Konkursu jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości oraz wspólną prezentację osiągnięć.
Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają organizatorom wcielić w życie myśl C. Freinet′a „...starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu..." i umożliwić wszystkim uczestnikom - niepełnosprawnym i zdrowym - osiągnięcie sukcesu na miarę talentu i możliwości każdego z nich. Ponadto uczestnicy konkursu poprzez swoją twórczość dzielą się postrzeganiem i doświadczaniem otaczającej rzeczywistości, a tym samym umożliwiają nam dorosłym, otoczeniu, środowisku wejrzenie w ich świat – świat pasji, marzeń, wyobrażeń, przeżyć i trosk. 

Cyklicznie od 17 lat, każdą edycję Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie..." kończy uroczyste podsumowanie, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Na wystawie przedstawione są nagrodzone, wyróżnione prace plastyczne, teksty literackie, a także zdjęcia laureatów z przesłuchań muzycznych. Wystawa prezentowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz towarzyszy Regionalnemu Przeglądowi Artystycznemu Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Co nam w duszy gra..." organizowanemu w instytucjach kulturalnych miasta. 

Do udziału w edycji XVII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie..." 132 nauczycieli, terapeutów i instruktorów z 71 placówek, zgłosiło 594 uczestników. Łącznie w siedemnastu edycjach Konkursu rywalizowało 8448 uczestników.

Udział w podsumowaniu XVII Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…” 

 

 

Galeria zdjęć z podsumowania konkursu - kliknij TUTAJ!


Nagrodzeni:

 

Forma muzyczna:

Protokół forma muzyczna - pobierz TUTAJ!

Nagrodzeni wokaliści:

grupa 1 - kliknij TUTAJ!

grupa 2 - kliknij TUTAJ!

grupa 3 - kliknij TUTAJ!

 

Forma plastyczna:

Protokół forma plastyczna - pobierz TUTAJ!

Nagrodzone prace:

grupa 1 - kliknij TUTAJ!

grupa 2 - kliknij TUTAJ!

grupa 3 - kliknij TUTAJ!

 

Forma literacka:

Protokół forma literacka - pobierz TUTAJ! 

Nagrodzone teksty:

pobierz TUTAJ! 

praca Pawła Kolibskiego - pobierz TUTAJ!


 Przesłuchania

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ!

Video - kliknij TUTAJ!


Relacja z prac komisji - kliknij TUTAJ!


Lista uczestników i kolejność przesłuchań - pobierz TUTAJ!


 

Regulamin wraz z kartami zgłoszeń do pobrania w formacie DOC - Kliknij TUTAJ!