O konkursie

W "czytaj więcej" zamieszczamy informacje o konkursie "Zawsze niech będzie..."

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie..." są Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem" oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu.

Konkurs został objęty patronatem i finansowym wsparciem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, placówek kulturalno-oświatowych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa lubelskiego.
Głównym celem Konkursu jest propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości oraz wspólną prezentację osiągnięć.
Formuła konkursu oraz różnorodność form (plastyczna, literacka, muzyczna) pozwalają organizatorom wcielić w życie myśl C. Freinet′a „...starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu..." i umożliwić wszystkim uczestnikom - niepełnosprawnym i zdrowym - osiągnięcie sukcesu na miarę talentu i możliwości każdego z nich. Ponadto uczestnicy konkursu poprzez swoją twórczość dzielą się postrzeganiem i doświadczaniem otaczającej rzeczywistości, a tym samym umożliwiają nam dorosłym, otoczeniu, środowisku wejrzenie w ich świat – świat pasji, marzeń, wyobrażeń, przeżyć i trosk.
Cyklicznie od 15 lat, każdą edycję Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie..." kończy uroczyste podsumowanie, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Na wystawie przedstawione są nagrodzone, wyróżnione prace plastyczne, teksty literackie, a także zdjęcia laureatów z przesłuchań muzycznych. Wystawa prezentowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz towarzyszy Regionalnemu Przeglądowi Artystycznemu Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Co nam w duszy gra..." organizowanemu w instytucjach kulturalnych miasta.

Zdjęcia wszystkich nagrodzonych, wyróżnionych, zakwalifikowanych do udziału w wystawie prac plastycznych, nagrodzone i wyróżnione teksty literackie, a także zdjęcia oraz film z przesłuchań muzycznych są zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka www.soswzamosc.internetdsl.pl i Stowarzyszenia www.stowarzyszeniewszyscyrazem.pl.

Do udziału w edycji XV Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie..." zgłosiło się 673 uczestników z 61 placówek. Uczestnicy pracowali pod kierunkiem 134 nauczycieli i instruktorów.
Łącznie w piętnastu edycjach Konkursu rywalizowało 7007 uczestników.