XIV Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..."

logoZNB 

 

  

XIV Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..." - REGULAMIN.

logoZNBXIV WOJEWÓDZKI KONKURS TWÓRCZOŚCI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Zawsze niech będzie..."
POD HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

„ ...starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu"

C. FREINET

 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem" w Zamościu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu

 

Cele konkursu:
1. Wyrażanie różnymi środkami artystycznego wyrazu swoich doznań, myśli, pragnień, interpretowanie otaczającej rzeczywistości.
2. Propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży oraz wspólne prezentowanie ich osiągnięć.
3. Stwarzanie możliwości do twórczego rozwoju i osiągania sukcesów.

Tematyka konkursu:
Organizatorzy pozostawiają uczestnikom pełną dowolność w interpretacji tematu (prace nie muszą traktować o problemach osób niepełnosprawnych). Idea integracji dokonuje się poprzez wspólną prezentację twórczości i osiągnięć niepełnosprawnych i zdrowych uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs odbędzie się w trzech formach: literackiej, plastycznej, muzycznej;
Forma literacka: np.: opowiadanie, list, wiersz, kartka z pamiętnika (nie więcej niż 2 strony);
Forma plastyczna: 1) praca indywidualna, 2) technika dowolna w następujących dziedzinach: malarstwo, rysunek, grafika, 3) format A3, 4) praca nie oprawiona;
Forma muzyczna: 1) jedna piosenka o tematyce konkursowej, 2) solista lub zespół (do 6 osób), 3) akompaniament dowolny, półplayback.

2. Twórczość uczestników konkursu oceniana będzie w trzech grupach wiekowych:
I - szkoła podstawowa (kl. 1-3), II - szkoła podstawowa (kl. 4-6),
III – gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna (w tym WTZ).

3. Formy zgłoszenia:

Opisy prac oraz zgłoszenia uczniów niepełnosprawnych, powinny zawierać dodatkową informację o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Konkurs literacki: prace podpisane: imię i nazwisko ucznia, grupa, wiek, klasa, nazwa, adres, e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (telefon kontaktowy, adres e-mail).
Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje: Monika Greluk, tel. 664481241

Konkurs plastyczny: prace opisane na odwrocie literami drukowanymi: imię i nazwisko, grupa, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (telefon kontaktowy, adres e-mail).
Szczegółowe informacje: Barbara Skiba, tel. 698488595

Do prac należy dołączyć listę zbiorczą.

Lp. Imię i nazwisko ucznia

Grupa

Klasa Wiek 

Imię i nazwisko

nauczyciela/opiekuna

Nazwa, adres, tel/fax, adres e-mail szkoły

Konkurs muzyczny:  Zgłoszenia na konkurs muzyczny należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta zgłoszenia:
IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY LUB NAZWA ZESPOŁU (liczebność zespołu do 6 osób) .................................
................................................................................................GRUPA .......... WIEK ......... KLASA..........
RODZAJ I STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (w przypadku uczestników niepełnosprawnych)......................
..................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA, telefon kontaktowy, adres e-mail ..........................................
.............................................................................................................................................................
NAZWA, ADRES SZKOŁY, TEL, ADRES E- MAIL
.............................................................................................................................................................
UTWÓR: tytuł , autor tekstu, kompozytor.............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
RODZAJ AKOMPANIAMENTU: półplayback, akompaniator (podkreśl właściwy)

Organizatorzy dysponują nagłośnieniem, odtwarzaczem CD, instrumentem klawiszowym (YAMAHA PSR-E 313).
Szczegółowe informacje: Barbara Wiatrzyk, tel. 600313187

Terminy:
1.    Prace na konkurs literacki i plastyczny oraz zgłoszenia na konkurs muzyczny należy przesłać do 09 kwietnia 2015 r.
2.   Przesłuchania muzyczne odbędą się 16 kwietnia o godz. 9.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu, ul. Śląska 45A. Lista uczestników i kolejność przesłuchań zostanie zamieszczona do 14 kwietnia na stronie internetowej: www.soswzamosc.internetdsl.pl.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do 30 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej: www.soswzamosc.internetdsl.pl i www.stowarzyszeniewszyscyrazem.pl.
4.  Wskazani w protokole (podkreśleni) laureaci zaprezentują swoją twórczość w części artystycznej podsumowania konkursu. Prosimy o przygotowanie uczniów do występu i potwierdzenie ich przybycia do 14 maja.
5.   Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród, odbędzie się 15 maja 2015 r. o godz. 10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu.

Na podsumowanie zapraszamy uczestników oraz ich nauczycieli/opiekunów.

Dodatkowe informacje:

1.  Powołane przez organizatorów komisje konkursowe dokonają oceny twórczości uczestników w trzech grupach wiekowych i wezmą pod uwagę wartość artystyczną, inwencję twórczą, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych, także rodzaj i stopień niepełnosprawności.
2.   Prace nadesłane w rulonach, z materiałów sypkich, uszkodzone, niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
3.  W każdej grupie zostaną ufundowane nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczestników. Nagrody nie odebrane na uroczystości podsumowania konkursu można będzie odebrać w sekretariacie SOSW do 26 czerwca 2015 r. Po upływie tego terminu nagrody stają się własnością organizatora.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w środkach masowego przekazu, podczas prezentacji konkursowej twórczości (wystawy, koncerty, publikacje) w celach popularyzatorskich.
5.  Prace przechodzą na własność organizatorów.
6.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
7.  Prace, zgłoszenia prosimy kierować na adres:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

22 - 400 Zamość, ul. Śląska 45 A

tel. (084) 639-25-25, 639-67-60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; //www.soswzamosc.internetdsl.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;//www.soswzamosc.internetdsl.pl">

Koordynator konkursu: Ewa Kasprzyk