Lekcja o prywatności

„Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność”- lekcje  na  temat poszanowania praw dzieci w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych

W dniach 28 i 29 listopada w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do  Pracy, w ramach zajęć  z funkcjonowania osobistego i społecznego oraz kształtowania kompetencji zawodowych zostały przeprowadzone lekcje na  temat poszanowania praw dzieci w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych przy wykorzystaniu przygotowanego przez Panią Iwonę Niedzielską – Taźbier scenariusza zajęć „Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność”.  Uczniowie klas 1As, 1Bs, 1Cs, 2As, 2Bs-3As, oraz 3Cs aktywnie pracowali , m.in. rozwiązali rebus sylabowy oraz stworzyli mapy myśli na temat prywatności.

 

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ!