Szkolenie dla nauczycieli

W dniu 03.12.2019 r.  odbyło się szkolenie dla nauczycieli uczących w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, szkolenie dotyczyło zagadnień z zakresu ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w szkołach, oraz treści zawartych w poradniku dla szkół „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.             

W szkoleniu wzięło udział 12 nauczycieli. Kadra pedagogiczna została wyposażona w materiały edukacyjne  do realizacji zajęć z uczniami oraz ankiety ewaluacyjne. Zaplanowano harmonogram działań w ramach Programu w roku szkolnym 2019/2020.

Szkolenie przeprowadziła p. Edyta Grechuta, autorka prezentacji multimedialnej „ Ogólnopolski Program Edukacyjny Twoje Dane- Twoja Sprawa”

Inicjatorem szkolenia była p. Magdalena Gontarz, koordynator Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

 

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ!