AAC

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji ( alternative and augmentative communication – AAC).

 

 

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Komunikacja jest sposobem poznawania i zrozumienia otaczającej rzeczywistości. Gdy dziecko nie mówi, to nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Samo rozumienie języka nie wystarczy do skutecznej komunikacji. Dziecko musi chcieć, znać sposób, i mieć okazję do rozmów z rodzicami, kolegami i nauczycielami.

 

Gdy uczeń nie mówi lub jego mowa jest poważnie zaburzona można mu pomóc stosując adekwatne do jego potrzeb alternatywne lub wspomagające metody porozumiewania.

 

Uczniowie korzystają z tablic do komunikacji tworzonych przy pomocy programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro .