Obchody AAC

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu od 2007 r. cyklicznie włącza się w obchodyMiędzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się. W latach 2007-2012 Ośrodek był współorganizatorem wojewódzkiego koncertu AAC dla dzieci niemówiących i ich rodzin, a od 2012 r. organizuje te obchody w postaci  konkursu AAC. Każdego roku przedsięwzięcie obejmowane jest patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.