AAC 2015

1

„ Kto mieszka w lesie?” to hasło czwartej edycji konkursu dla uczniów niemówiących i z problemami w komunikacji werbalnej oraz z autyzmem.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej. Celem konkursu było rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz wyzwalanie aktywności własnej uczniów.
 
Uczestnicy, w grupach 5 osobowych rozwiązywali zagadki wizualne i dźwiękowe prezentowane na tablicy interaktywnej, układali puzzle wykonane w oparciu o specjalistyczny program „ SwitchIt ! Jigsawmaker”. Uczniowie udzielali odpowiedzi na zagadki korzystając z komunikatorów Go Talk 4 i Go Talk9, których zakup został dofinansowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
 
Jury w składzie p. Jan Lelonek - kier. Zamiejscowego Oddziału w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Irena  Szczęśniak – wicedyrektor SOSW, p. Beata Bober –Wicedyrektor SOSW, p. Bożena Gil- nauczyciel SOSW wyłoniło czterech zwycięzców oraz przyznało cztery nagrody grupowe. Sponsorem nagród było Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą  Niepełnosprawna „ Wszyscy Razem”.
 
Wydarzenie to wzbudziło wiele pozytywnych emocji, a uśmiechnięte buzie uczniów świadczą o tym, iż konkursy o takim charakterze mogą dostarczyć dzieciom wiele atrakcji jak i niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy !
Organizatorzy: nauczyciele –Ewa Kondrakiewicz, Aleksandra Małecka-Jabłońska, Bożena Gil i dyrektor - Barbara Grądkowska
 
2
 
3
 
4
 
6
 
7