AAC 2012

W dniu 23.10.2012 r. zorganizowano Konkurs dla dzieci niemówiących i z problemami w komunikacji werbalnej pt. „Zgadnij, co to?, Zgadnij kto to? I odpowiedz nam z ochotą”. 

Celem konkursu było promowanie aktywnego udziału osób niemówiących w życiu szkoły i rozwijanie ich umiejętności komunikacyjnych. 

W konkursie wzięło udział 23 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej, którzy korzystają z alternatywnych metod komunikacji. Każdy z uczestników konkursu rozwiązywał 3 zagadki: rozpoznawał  głos zwierzęcia,  kończył rymowankę oraz odgadywał nazwę zwierzątka  po fragmencie obrazka. Uczniowie udzielali odpowiedzi na zagadki korzystając z komunikatorów Go Talk.  Wyłoniono 5 zwycięzców. Uczestnicy i nauczyciele otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody zasponsorowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu. Lubelski Kurator Oświaty dofinansował zakup urządzeń wspierających komunikację pozawerbalną. Dziękujemy! Organizatorzy: nauczyciele - Ewa Kondrakiewicz, Aleksandra Małecka-Jabłońska, Bożena Gil  i dyrektor - Barbara Grądkowska