Każdy może zostać Świętym Mikołajem

W dniach poprzedzających Mikołajki wśród pracowników Ośrodka odbyła się zbiórka słodyczy i zabawek dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Zebrane prezenty zostały przekazane przez uczniów klasy 1Bs-3BAs do Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

Szkolny Wolontariat

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!