Organizacje

W Naszym Ośrodku działają następujące organizacje:

 

  1. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną
  2. Drużyna ZHP
  3. Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne
  4. Szkolne Koło LOP
  5. Szkolne Koło PCK
  6. Szkolne Koło SKO
  7. Wolontariat 

 

Każda z nich jest szczegółowo opisana w rozwijanym menu po lewej stronie.