Nauczyciele

Zdalne nauczanie - link!


Nauczyciele rok szkolny 2020/2021

Nazwisko i imię Prowadzone zajęcia
Bajwoluk Marta wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - logopeda
Bałka Agnieszka bibliotekarz, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - logopeda
Banach Iwona funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Banaszkiewicz Joanna  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Bańka Karolina zas. Joanna Jabłońska funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Bartosiewicz Katarzyna psycholog, doradztwo zawodowe
Bednarska Katarzyna logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Bednarski Tomasz wychowanie fizyczne
Bełz Renata zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Berdak Katarzyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Bober Beata zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Borkowska Sowa Ewa logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
Chrzan Celina edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Ciechan Ewelina wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
Ciupa Katarzyna wychowanie przedszkolne
Czechońska Iga funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Danieluk Marta wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Droździel Martyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Duda Łucja zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Ferenc Jolanta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne,
Frańczuk Kamila zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Frączek Marta zas. Beata Palonka zajęcia rewalidacyjne
Galan Małgorzata przyroda, biologia, zajęcia rewalidacyjne
Gil Bożena funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
Głębocki Marcin wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gołębiowska Irena funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gontarz Magdalena przysposobienie do pracy, dyspozycja dyrektora – zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, zajęcia rewalidacyjne
Graca Magdalena zajęcia rozwijające kreatywność, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
Grądkowska Barbara zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe
Grątkowski Piotr zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Grechuta Edyta funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Greluk Monika  język polski, zajęcia rewalidacyjne,   indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Guldynowicz-Kłos Dorota funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Hanulak Katarzyna  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność,   zajęcia rewalidacyjne
Herc Dorota  język polski, historia, zajęcia rewalidacyjne
Hłobił-Sobczyńska Ewa  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - świetlica
Janiga Agnieszka funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne- Tomatis, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Johaniuk Ewa funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, dyspozycja dyrektora – zajęcia artystyczne, zajęcia rewalidacyjne
Kapłon Bernadetta język angielski, EW – język angielski, zajęcia rewalidacyjne
Karpińska Beata wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kasiura Anna zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Kasprzyk Ewa plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność,
Kiszka Krzysztof przysposobienie do pracy
Knap-Kierepka Joanna geografia, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne
Koczułap Dorota pedagog, psycholog
Kondrakiewicz Ewa zajęcia rewalidacyjne- alternatywne metody komunikacji
Korolko Radosław  wychowanie fizyczne
Kotowska Agata zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Krasa Katarzyna funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne
Krasowska Małgorzata  matematyka, zajęcia rewalidacyjne, dyspozycja dyrektora – zajęcia kreatywne
Kulas Anna przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Kulik Katarzyna  religia
Leńczuk Katarzyna zas. Kwaśniewska Aneta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Leńczuk Kamil  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Lewicka Ilona wychowanie fizyczne
Lewusz Ewelina wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Liminowicz Natalia zas. Wawszczak Małgorzata wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
Lis Iwona religia, zajęcia rewalidacyjne - alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Lis Monika zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Litwińczuk Anna przysposobienie do pracy
Łagowska Magdalena język polski, zajęcia rewalidacyjne
Łuczka Barbara zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Makara Katarzyna/zas. Wawryszczuk Marzena zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze -   internat
Małecka - Jabłońska Aleksandra funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne- alternatywne metody komunikacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Manachowska Diana wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Margol Elżbieta  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Margol Paulina wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
Maśko Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Matwij Paulina język polski, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Mazur Agnieszka pedagog
Michalczuk Jolanta zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Michalczuk Paulina funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Mielniczuk Anna język angielski, zajęcia rewalidacyjne
Mirosławska Jadwiga edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Momot Monika religia, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Moryń Maciej przysposobienie do pracy, edukacja dla bezpieczeństwa,
Niećko Bożena zajęcia rewalidacyjne
Obszyńska Katarzyna zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjne,
Opała Monika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Ossowska Dorota funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, dyspozycja dyrektora – zajęcia artystyczne
Parol Aneta chemia, matematyka, zajęcia rewalidacyjne, dyspozycja dyrektora – zajęcia kreatywne
Pitak Katarzyna  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica, wos
Podolak Marzenna  przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność,
Pomazanka Anna wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne - integracja sensoryczna, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Rawska Anna zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Romańczuk Magdalena wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sagan Anna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica
Skiba Barbara funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie
Skrzyńska Jadwiga  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica
Sokolnicka Ewa  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Sokołowska Iwona zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Sołoducha Agata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się
Sołoducha Łukasz wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Sosnowski Przemysław zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe
Strycharczuk-Jędruszczak Martyna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Sudołowicz Joanna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – świetlica, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - internat
Szcząchor Małgorzata funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Szponar Izabela wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Szumowski Andrzej zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie
Szykuła Marta zajęcia rewalidacyjne – usprawnianie ruchowe, indywidualne zajęcia rewalidacyjo – wychowawcze
Świca Elżbieta podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
Świst Maria zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - świetlica
Toczyński Michał wychowanie fizyczne
Welcz Elżbieta  przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Wiater Artur  informatyka, EW – edukacja informatyczna, przysposobienie do pracy
Wiatrzyk Barbara muzyka,zajęcia rozwijające kreatywność,
Winiarczyk – Hadło Iwona wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Witkowska Wioletta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, technika, zajęcia rewalidacyjne
Wolańczuk Iwona zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne
Wolf Monika religia
Wróblewska Katarzyna  matematyka, fizyka, technika, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne
Wyrostek Beata  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie