Rada Rodziców

Zdalne nauczanie - link!


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący - p. Anna Gil

Zastępca przewodniczącego - p. Katarzyna Brzezińska

Sekretarz - p. Agnieszka Hamelusz

Skarbnik - p. Anna Tarańczuk

Komisja rewizyjna - p. Mariola Kuźma, p. Marta Fusiara, p. Agnieszka Koczwara, p. Jarosław Czerwieniec p. Krzysztof Malus

 

Lp. Szkoła Klasa Przewodniczący/reprezentant klasy/zespołu
  Przedszkole Nr 3 Odział 01 Frąk Urszula
  Oddział 02 Danielak Bożena
  Oddział 03 Czop Justyna
  Oddział 04 Gazda Katarzyna
  Oddział 05 Śliwa Katarzyna
  Oddział p6 Kuźma Mariola
 

Szkoła Podstawowa

Nr 11

1a-2a-3a Agnieszka Hamelusz
  1bA- 2bA Fusiara Marta
  2cA -3bA Anna Tarańczuk
  4bA Pomian Magdalena
  5a Radomska Mariola
  4a-5b-6a Hamelusz Agnieszka
  7a Palińska Aneta
  8a Brzezińska Katarzyna
  1A-2A-3B Reder Monika
  1BA Kiszka Karolina
  2CA Joanna Wyrostek
  3A Agnieszka Żuk
  4A Katarzyna Kukiełka
  4BA Agata Steć
  5A -6A Hamelusz Agnieszka
  5CA Szyduk Jolanta
  5BA Anna Bondyra
  6CA Kuron Elżbieta
  6D Koczwara Agnieszka
  7A Kulik Agnieszka
  7B Baradziej Marta
  7CA Czugała Ewa
  7F – 8A Sobiesiak Ewa
  7EA Anna Gil
  7D – 8C Małgorzata Kleban
  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 1az Strus Henryka
  1bz Czerwieniec Jarosław
  2az Hinc Barbara
  3az Mariola Repeć
 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1As Malus Krzysztof
  1BAs Antończak Kazimiera
  1Cs Skrzyńska Jolanta
  2As Wojtak Elżbieta
  2Bs Monika Kot
  2Cs Urszula Sowa
  3As Zając Teresa
  2Ds-3Bs Markiewicz Anna


Regulamin Rady Rodziców: do pobrania TUTAJ!