Kształcenie na odległość

 

Sposób i tryb kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu

Informacja dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców

 

Pobierz materiał w formacie PDF - TUTAJ!

 

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół - pobierz TUTAJ!