Podsumowanie Konkursu Logopedycznego

22 stycznia 2018 roku w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste podsumowanie V Regionalnego Logopedycznego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Królestwo Radości na kartce papieru… W tym roku uczniowie szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych tworzyli prace literackie i plastyczne z nagromadzeniem wyrazów zawierających głoski: l i r. Tematem przewodnim było Królestwo Radości. Spośród wielu nadesłanych prac komisja wyłoniła te najlepsze. Wysoki poziom artystyczny prac skłonił organizatorów do wystawienia krótkiego przedstawienia opartego na wierszu laureatki I miejsca części literackiej – Amelii Bindy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zamościu. Po obejrzeniu przedstawienia laureaci konkursu odebrali dyplomy i nagrody z rąk koordynatorów konkursu i dyrekcji SOSW.

Honorowy patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną Wszyscy Razem.

Sponsorzy konkursu: Diatrak Kamieniarstwo Lublin, EKO-ZAM Zamość, DEPOŻ Zamość,  Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną Wszyscy Razem.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!