Wernisaż indywidualnej wystawy Julii Sikorskiej

Dnia 17 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w MINI GALERII Specjalnego Ośrodka Szkolnego - Wychowawczego w Zamościu odbył się wernisaż pierwszej, indywidualnej wystawy rysunku i malarstwa Julii Sikorskiej „Julka i jej świat”.

Julka jest uczennicą klasy 7C szkoły podstawowej. Ze względu na stan zdrowia objęta jest nauczaniem indywidualnym i obowiązek szkolny realizuje w domu. Jej pasją jest rysowanie, malowanie i każdą wolną chwilę, gdy stan zdrowia na to pozwala, nawet w czasie pobytu w szpitalu wypełnia przedstawianiem swoich doznań, emocji, wyobrażeń o otacząjącym ją świecie. Chciałoby się dodać cierpienia i trosk, ale ku zaskoczeniu wszystkich, którzy oglądają, podziwiają te prace, świat Julki jest zadziwiająco piękny, kolorowy, rzec można optymistyczny.

Na wystawie oprócz prac Julki prezentowane są zdjęcia ważnych wydarzeń, najbliższych jej osób oraz dyplomy za osiągnięcia w konkursach plastycznych. Julka jest laureatką licznych konkursów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym i miejskim.

Wystawę i wernisaż przygotowała pani Ewa Kasprzyk przy ogromym zaangażowaniu mamy Julki i pomocy wychowawczyni, pani Anny Kasiury.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!