Wybory Rzecznika Praw Ucznia

W czwartek 7.10.2021 roku odbyły się w naszym Ośrodku wybory Rzecznika Praw Ucznia. Swoją kadencję zakończyła pani Wioletta Witkowska. W imieniu wszystkich uczniów bardzo serdecznie jej dziękujemy.

Kandydatami w obecnych wyborach były; pani Mazur Agnieszka i pani Gontarz Magdalena.Obie panie zaprezentowały się wcześniej w formie prezentacji.

Ze względu na sytuację pandemiczną głosowanie odbyło się w klasach. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeszli po klasach z urną, aby każdy uczeń mógł zagłosować.

Do głosowania byli uprawnieni wszyscy uczniowie Ośrodka.

Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Agnieszka Mazur.

Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest przez Dyrektora Ośrodka na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Kandydatem może zostać nauczyciel zaproponowany przez SU. Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji Praw Dziecka oraz w Statucie Ośrodka.

Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest:

  • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
  • Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
  • Podejmowanie interwencji i mediacji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,
  • Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między;
  1. uczniami
  2. uczniami i pracownikami Ośrodka

Galeria zdjęć - pobierz TUTAJ!