Samorząd

sam

 

Praca Samorządu Szkolnego przebiega zgodnie z opracowywanym planem na dany rok szkolny. Współpracujemy z innymi organizacjami szkolnymi takimi jak: PCK, ZHP , LOP.

Samorząd Uczniowski realizuje następujące zadania i inicjatywy:

  1. opiniowanie dni wolnych w danym roku szkolnym
  2. otrzęsiny klas pierwszych( przygotowanie zabaw i konkursów dla swoich kolegów)
  3. dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka dla wszystkich uczniów
  4. zabawa andrzejkowa - wspólnie z harcerzami wyznaczone osoby z SU dbają o oprawę muzyczną
  5. „Góra Grosza”- uczniowie, nauczyciele ,pracownicy administracji       oraz rodzice włączają się do ogólnopolskiej akcji zbiórki monet groszowych na tworzenie kameralnych domów dziecka
  6. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-organizowanie zbiórki pieniędzy do puszki, która przekazywana jest do sztabu WOŚP
  7. apel pt. „Nasi laureaci” – prezentacja osiągnięć naszych uczniów w konkursach szkolnych międzyszkolnych i regionalnych
  8. apel podsumowujący „Nasi najlepsi”- na którym podsumowuje się pracę uczniów, wyróżnia najlepszych i pani dyrektor wręcza stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe
  9. wybory Rzecznika Praw Ucznia
  10. zbiórka zniczy „4 znicze dla Wołynia” i przekazywanie ich do siedziby Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu
  11. wybory kandydata na Radnego do Młodzieżowej Rady Miasta
  12. organizowanie Sejmików Samorządów Uczniowskich , np. Bądź kumplem, nie dokuczaj”- włączenie się do ogólnopolskiej akcji przeciwdziałającej przemocy w szkole
  13. prowadzone są dyżury na korytarzach przez cały rok – uczniowie dyżurują na korytarzach według przygotowanego harmonogramu
  14. sprawdzanie obuwia – raz w tygodniu członkowie sekcji porządkowej sprawdzają obowiązek zmiany obuwia i zapisują do specjalnego zeszytu uczniów, którzy ich nie posiadają
  15. wspieranie imprez szkolnych –członkowie SU pomagają przy organizacji różnych imprez